Η Εταιρεία

Η “Climax” RealEstate, είναι τεχνική εταιρεία, με έδρα τη πόλη του Μεσολογγίου, στην οδό Αλεξ. Μαυροκορδάτου 11, που ειδικεύεται σε πάσης φύσεως τεχνικά θέματα (νομιμοποιήσεις, μελέτες, κατασκευές, επιβλέψεις κτιριακών έργων, τοπογραφήσεις κ.λ.π. ), σε αγοραπωλησίες ακινήτων και γενικότερα στην αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας.

Θεωρώντας την αγοραπωλησία ενός ακινήτου, σαν μια πολύ σοβαρή επενδυτική κίνηση, φροντίζουμε, να συλλέγουμε προσεκτικά τις πληροφορίες που το αφορούν, προκειμένου η κάθε πράξη να έχει πλήρη εγκυρότητα και νομιμότητα, σε συνεργασία πάντα με δικηγόρους και συμβολαιογράφους. Το μεγαλύτερο προσόν μας είναι η εχεμύθεια.

Η “Climax” RealEstate, είναι ειδικευμένη σε Α.Π.Ε. Και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη Φωτοβοτλαϊκών Συστημάτων (Φ/Σ), αντιπροσωπεύοντας τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές και Ιαπωνικές εταιρείες κατασκευής panels Φ/Σ, αναλαμβάνοντας μελέτη και κατασκευή.

Η “Climax” RealEstate, ασχολείται ιδιαίτερα με την ενέργεια, έχοντας συνεργασία με μεγάλες εταιρείες εμπορίας και διανομής ρεύματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να βρείτε, την τεχνική λύση στο πρόβλημα που σας απασχολεί, το ακίνητο που επιθυμείτε, καθώς και για οποιαδήποτε συμβουλή ή πληροφορία.